SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2019

Consellería de Economía Sostenible. Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent : Direcció General d’Economia, Emprendiment i Cooperativisme.
 • Objecte: Activitats de Formació, foment i difusió de la cultura i practiques de la empresa social i de l’Economia del Be Comú.
 • Termini d’execució: 31/10/2019
 • Import: 10.000 ,00€

Consellería de Economía Sostenible. Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent: Direcció General de Comerç
 • Objecte:  Associacionisme comercial
 • Termini d’execució:  31/10/2019
 • Import: 32521,34€

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent: Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilinguisme
 • Objecte:
 • Termini d’execució: 31/10/2019
 • Import:  2771,22,00€

Ajuntament d’Ontinyent

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent: Ajuntament d’Ontinyent
 • Objecte: finançar accions i despeses per al desenrotllament de l’associació al llarg de l’any
 • Termini d’execució:  Enero a diciembre 2019
 • Import: 25.000,00€

Ajuntament d’Ontinyent

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Ajuntament d’Ontinyent
 • Objecte: Pla de Digitalització del Comerç Local-Comerç 4,0″
 • Termini d’execució:   Enero a diciembre 2019
 • Import: 20.000,00 €

Consellería de Economía Sostenible. Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:  Dirección General de SERVEF
 • Objecte: Contratación jóvenes cualificados (Avalem Joves)
 • Termini d’execució:    julio 2019 a julio 2020
 • Import: 10.080,00€

Consellería de Economía Sostenible. Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent: Dirección General de SERVEF
 • Objecte: Contratación jóvenes cualificados (Avalem Joves)
 • Termini d’execució:  Octubre 2019 a octubre 2020
 • Import: 10.710,00€

Subvenciones concedidas en 2018

Ajuntament d’Ontinyent

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Ajuntament d’Ontinyent
 • Objecte:Realització de serveis de dinamització comercial
 • Termini d’execució:Gener a desembre de 2018
 • Import: 18.335 €

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Direcció General de Comerç
 • Objecte:Associacionisme comercial
 • Termini d’execució:30 octubre de 2018
 • Import: 10574 €

Generalitat Valenciana – Presidència

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Agencia Valenciana de la Innovació
 • Objecte:Reforçar les estructures de suport de la innovació existents a la Comunitat
 • Termini d’execució:31 de desembre de 2018
 • Import: 24017,12 €

Subvencions concedides en 2017

Ajuntament d’Ontinyent

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Ajuntament d’Ontinyent
 • Objecte:Realització de serveis de dinamització comercial
 • Termini d’execució:Gener a desembre de 2017
 • Import: 13335 €

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Direcció General de Comerç
 • Objecte:Associacionisme comercial
 • Termini d’execució:30 octubre de 2017
 • Import: 9155 €

Subvencions concedides en 2016

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Direcció General de Comerç
 • Objecte:Associacionisme comercial
 • Termini d’execució:15 octubre de 2016
 • Import: 20416€