SUBVENCIONS CONCEDIDES EN 2021 

Òrgan competent:

Ajuntament d’Ontinyent

 • Subvenció “Xecs de consum. Tornem junts”
 • Objectiu: reactivació del consum mitjançant xecs.
 • Termini d’execució: de juny a juliol de 2021
 • Import: 57.670 €

Òrgan competent:

Ajuntament d’Ontinyent

 • Subvenció “Xecs de consum. Tornem Junts – Despeses per a personal”
 • Objectiu: reactivació del consum mitjançant xecs.
 • Termini d’execució: de juny a juliol de 2021
 • Import: 2.000 €

Òrgan competent:

Ajuntament d’Ontinyent

 • Objectiu: Finançar les accions i despeses per al funcionament de l’associació al llarg de l’any 2021.
 • Termini d’execució: de gener a desembre 2021
 • Import: 25.200€

Òrgan competent:

Consellería D´Economía Sostenible. Sectors Productius, Comerç y Treball.

 • Subvenció:   Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d’associacionisme comercial per a l’exercici 2021 (CMFAST)
 • Objectiu:  L’objectiu d’aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en matèria de comerç i artesania.
 • Termini d’execució:  31/10/2021
 • Import: 35.065,2 €

 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2020

 

Órgano competente: 

Consellería D´Economía Sostenible. Sectors Productius, Comerç y Treball.

Subvención: Ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la Comunidad Valenciana2020.

Objetivo : .Subvenciones destinadas a contribuir en la promoción de la economía sostenible en la Comunidad Valenciana, a través del financiamiento de actuaciones de fomento y difusión de la cultura y practicas de las empresas sociales en la economía del bien común. EBC.

Plazo de ejecución: 31/10/2020

Importe: 10.000 €

 

Órgano competente:

Consellería D´Economía Sostenible. Sectors Productius, Comerç y Treball.

Subvención   Ayudas a las entidades intermedias en materia de asociacionismo comercial para el ejercicio 2020. (CMFAST)

Objetivo:  El objetivo de estas ayudas es incrementar la competitividad, la innovación y la calidad en materia de comercio y artesanía.

Plazo de ejecución:  31/10/2020

Importe: 40.000 €

 

Órgano competente:

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilinguisme

Objetivo:  Ayudas destinadas a las instituciones, entidades y asociaciones sin animo de lucro y personas jurídicas publicas y privadas que realicen proyectos singulares de fomento del plurilingüismo en el ámbito social durante el 2020.

Plazo de ejecución: 31-10-2020

Importe:  5.396,10€

 

Órgano competente::

Ajuntament d’Ontinyent

Objetivo: Financiar las acciones y gastos para el funcionamiento de la asociación a lo largo de el año 2020.

Plazo de ejecución: Enero a diciembre 2020

Importe: 25.000€

 

Órgano competente:

Ajuntament d’Ontinyent

Subvención “Xecs de consum. Tornem junts”

Objetivo: reactivación del consumo a través de cheques.

Plazo de ejecución: De junio a diciembre de 2020

Importe: 174.010 €

 

Ajuntament d’Ontinyent
Subvención “Xecs de consum. Tornem Junts””Despeses per a personal”
Objetivo: Reactivación del consumo mediante cheques.
Plazo de ejecución: De junio a diciembre de 2020
Importe: 6.906 €

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN 2019

Consellería de Economía Sostenible. Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent : Direcció General d’Economia, Emprendiment i Cooperativisme.
 • Objecte: Activitats de Formació, foment i difusió de la cultura i practiques de la empresa social i de l’Economia del Be Comú.
 • Termini d’execució: 31/10/2019
 • Import: 10.000 ,00€

Consellería de Economía Sostenible. Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent: Direcció General de Comerç
 • Objecte:  Associacionisme comercial
 • Termini d’execució:  31/10/2019
 • Import: 32521,34€

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent: Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilinguisme
 • Objecte:
 • Termini d’execució: 31/10/2019
 • Import:  2771,22,00€

Ajuntament d’Ontinyent

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent: Ajuntament d’Ontinyent
 • Objecte: finançar accions i despeses per al desenrotllament de l’associació al llarg de l’any
 • Termini d’execució:  Enero a diciembre 2019
 • Import: 26.126,00€

Ajuntament d’Ontinyent

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Ajuntament d’Ontinyent
 • Objecte: Pla de Digitalització del Comerç Local-Comerç 4,0″
 • Termini d’execució:   Enero a diciembre 2019
 • Import: 20.000,00 €

Consellería de Economía Sostenible. Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:  Dirección General de SERVEF
 • Objecte: Contratación jóvenes cualificados (Avalem Joves)
 • Termini d’execució:    julio 2019 a julio 2020
 • Import: 10.080,00€

Consellería de Economía Sostenible. Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent: Dirección General de SERVEF
 • Objecte: Contratación jóvenes cualificados (Avalem Joves)
 • Termini d’execució:  Octubre 2019 a octubre 2020
 • Import: 10.710,00€

Subvenciones concedidas en 2018

Ajuntament d’Ontinyent

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Ajuntament d’Ontinyent
 • Objecte:finançar accions i despeses per al desenrotllament de l’associació al llarg de l’any
 • Termini d’execució:Gener a desembre de 2018
 • Import: 25000 €

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Direcció General de Comerç
 • Objecte:Associacionisme comercial
 • Termini d’execució:30 octubre de 2018
 • Import: 25000 € La Conselleria finança el 70% de la despesa realitzatda corresponent

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Direcció General d’Economia, Emprendiment i Cooperativisme
 • Objecte:Activitats de Formació, foment i difusió de la cultura i practiques de la empresa social i de l’Economia del Be Comú.
 • Termini d’execució:fins el 31 d’octubre de 2018
 • Import: 4601,47 €

Diputació de Valencia

 • Tipus:Subvenció
 • Òrgan concedent:Servei de Transparència
 • Objecte:Foment de la Participació Ciutadana, la Transparència i el Accés a la Informació Pública
 • Termini d’execució:fins desembre de 2018
 • Import: 6000 €

Subvenciones concedidas en 2017

Ajuntament d’Ontinyent

 • Tipo: Subvención
 • Órgano concedente: Ajuntament d’Ontinyent
 • Objeto: financiar acciones y gastos para el desarrollo de la asociación a lo largo del año
 • Plazo de ejecución: Enero a diciembre de 2017
 • Importe: 25.000 €

Subvenciones concedidas en 2016

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball

 • Tipo: Subvención
 • Órgano concedente: Dirección General de SERVEF
 • Objeto: Contratación jóvenes cualificados (Avalem Joves)
 • Plazo de ejecución: Octubre de 2016 a Octubre 2017
 • Importe: 9.172’80 €.

Ajuntament d’Ontinyent

 • Tipo: Subvención
 • Órgano concedente: Ajuntament d’Ontinyent
 • Objeto: financiar acciones y gastos para el desarrollo de la asociación a lo largo del año
 • Plazo de ejecución: Enero a diciembre de 2016
 • Importe: 25.000 €

A través del Convenio que firma Cecoval con la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball

 • Tipo: Subvención
 • Objeto: financiar gastos campaña noviembre
 • Plazo de ejecución: 30 noviembre 2016
 • Importe: 2.500 €

Convenio de Colaboración entre el excelentísimo Ajuntament d’Ontinyent y la Associació de Promoció del Comerç d’Ontinyent (2016-2017)

 • Tipo: Convenio
 • Objeto: cooperar para el desarrollo de acciones de dinamización del centro urbano y el sector comercio y servicios
 • Firmantes: Ajuntament Ontinyent y Associació de Promoció del Comerç d’Ontinyent
 • Importe: sin asignación presupuestaria, se cede uso de local