Benvinguts al Portal de la Transparència de l'Associació de Promoció del Comerç d'Ontinyent (Comerç In Ontinyent).

El 10 de desembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 19/2013, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, l'objecte de la qual és ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a esta activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

Esta Llei també exigix a les associacions empresarials el compliment de l'obligació de publicitat activa. En este context i amb l'objectiu de garantir la transparència de la seua activitat, en este apartat pretenem facilitar al públic interessat l'accés a la informació de caràcter institucional, econòmic, o pressupostari de la nostra Associació.