En este apartat es poden consultar els actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària. S'inclou: