Fecha Inicio: 07-03-2012
Fecha Finalización: 07-03-2012

Aquest curs es dirigeix a comerciants que desitgen diferenciar-se de la competència mitjançant l'adquisició de tècniques i eines per a gestionar eficientment els canvis i desenvolupar el seu talent.

En aquest curs s'aportaran coneixements, experiències i eines per a desenvolupar al màxim el potencial de cadascun i augmentar les fortaleses per a afrontar les circumstàncies que imposa el mercat. S'aprofundirà en temes com: Habilitats i competències, comunicació per al canvi, procés de canvi a través del coaching, intel·ligència emocional, lideratge i motivació, gestió del temps i disminució de l'estrès…..